Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Gir teknologien bedre kontroll på risiko, eller øker den risiko og sårbarhet med økt kompleksitet og skjulte avhengigheter? Er gårsdagens metodikk for sikkerhetsstyring og risikovurderinger egnet for dagens -og morgendagens teknologi? Når risiko nærmer seg null og vi mener alle sikkerhetshull er dekket – er teknologien isfjellet som gjør at det utenkelige likevel kan skje?…Les mer

Fremtidens metoder for risikostyring

Fremtidens metoder for risikostyring

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo På dette seminaret vil UiO dele noen av sine tanker om fremtidens metoder for risikostyring. Dette er det tredje seminaret i en rekke hvor vi besøker universitetene, tidligere har vi besøkt UiS og NTNU. Seminaret vil gi deg en smakebit av pågående forskning ved Matematisk institutt på Universitetet i…Les mer

European Safety and Reliability Conference 2016

European Safety and Reliability Conference 2016

The European Safety and Reliability Conference in 2016 will be hosted at the Technology and Innovation Centre, a state of the art centre at Strathclyde University in Glasgow. The University of Strathclyde and the UK Safety and Reliability Society – the professional body for Safety and Reliability Engineers – have come together to bring ESREL 2016…Les mer

Kvalitative risikovurderinger: 10. desember på Litteraturhuset

Kvalitative risikovurderinger: 10. desember på Litteraturhuset

Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint? Det finnes mange kvalitative risikoanalysemetoder der fellesnevneren er at risikoen ikke tallfestes: Hazid, hazop, SJA, grovanalyse, swift osv. Slike analyser påvirker en lang rekke beslutninger i mange ulike bransjer og har derfor stor innflytelse. Kanskje har denne typen analysemetoder fått en litt stemoderlig behandling? Noen vil…Les mer

Skinnegående Sikkerhetsforum baner vei for helhetlig sikkerhetsstyring

Skinnegående Sikkerhetsforum baner vei for helhetlig sikkerhetsstyring

Er kompleksitet, mangfold og et akselererende forandringstempo hindringer for å oppnå helhetlig sikkerhetsstyring i jernbanen? Denne problemstillingen lå som bakteppe for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforums halvdagsseminar den 7. oktober. Med foredragsholderne fra flere europeiske land siktet seminaret til å fremme et perspektiv med internasjonal spennvidde. Først ut var Sven Marius Utklev Gjeruldsen fra Jernbaneverkets internasjonale kontor.…Les mer

ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum inviterer til halvdagsseminar i oktober!

Systemsikkerhet – Hvordan ivareta sikkerheten i en kompleks jernbane? Jernbanen er et komplekst system med mange involverte parter, og vi ser stadige endringer både teknologisk og organisatorisk. I dette systemet påvirker alle hverandres risiko. Samtidig har alle aktører ansvar for å håndtere sin egen risiko og lite eller ingen innsyn i andres. Hvordan løser vi…Les mer

ESRA anbefaler: Ekom-infrastruktur, sikkerhet og sårbarhet 23. nov

Seminaret er nyttig for deg som har ansvar for ekom-nett eller som er avhengig av fungerende nett for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i ulike bransjer og sektorer som: Tele, IT, Ekom, kraftforsyningen, vannforsyningen, helse- og omsorg, bank og forsikring, samferdsel og for alle som blir berørt av følgehendelser etter angrep og hendelser i ekom-infrastrukturen. For…Les mer

Risikoindikatorer: Ny dato er 8. juni 2016

Risikoindikatorer er et mye brukt begrep innenfor ulike bransjer. Men hvilke risikoindikatorer finnes og hvilke brukes? Måler vi de forholdene som har betydning for sikkerheten? Fører endringer i indikatorer til konkrete handlinger eller endret drift, og gir indikatorene en bedre sikkerhet eller bare forbedrede resultater på indikatorer?  Les mer

Bli med på workshop med Statoil på EDP-system og design 18-19 november!

Prosessikkerhet i olje og gass Hvordan kan bransjen sikre kontinuerlig forbedring av sikkerheten, og god risikostyring i prosessdesign og drift, samtidig som kostnadskutt og effektiviseringsprogrammer gjennomføres? Workshop med Statoil på EDP-system og design. For mer informasjon: https://www.tekna.no/kurs/prosessikkerhet-i-olje-og-gass/  Les mer

4. juni i Oslo: Er sikkerheten blitt for dyr?

Er sikkerheten blitt for dyr?

Om kostnadsreduksjoner og sikkerhet Årsmøteseminar på Ingeniørenes Hus. I tider hvor kostnadsreduksjoner preger offshorenæringen og andre bransjer, er det naturlig å spørre om det er mulig å opprettholde sikkerheten i trange tider. Noen hevder til og med at det er overdrevne sikkerhetskrav som er årsak til kostnadseksplosjonen i oljeindustrien. Er det slik at sikkerheten er…Les mer

14. april i Oslo: Risikoanalyse – og hva nå?

14. april i Oslo: Risikoanalyse – og hva nå?

Når risikoanalysen er ferdigstilt – er vi da også ferdig med den? En historisk dokumentasjon for arkivet? Hvor god er oppfølgingen av endringer i forutsetninger, effekt av tiltak, etc – hele veien gjennom systemets levetid? Hvis sikkerhet er et linjeansvar; hvilken rolle har da risikoanalysen i beslutninger om tiltak? Eller senere omprioriteringer? Må hele analysen…Les mer

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

I mange industrier er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker. Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder…Les mer

ESRA 20 år: Sikkerhetsstyring – historie, nåtid og framtid

I år er det 20 år siden ESRA Norge ble stiftet, og i den anledning blir det 11. juni arrangert jubileumsseminar på Ekebergrestauranten i Oslo. Dagen starter faglig med presentasjoner som diskuterer utviklingen i sikkerhetsstyring over tid, og hvilke utfordringer dette gir for sikkerhetsstyringen i fremtiden. På ettermiddagen blir det omvisning i Ekebergparken og middag…Les mer