Samferdselsseminar 11. april

Samferdselsseminar 11. april

ESRA Norge ønsker å sette fokus på sikkerhet og pålitelighet i fremtidens transportsystemer og ønsker velkommen til et spennende seminar 11. april 2018.Les mer

ESREL 2018 trenger din bistand

I juni 2018 arrangeres den årlige europeiske risiko- og pålitelighetskonferansen ESREL i Trondheim. Dette er en internasjonal konferanse i regi av «the European Safety and Reliability Association» (ESRA). I den forbindelse trenger arrangøren mange kloke hoder til å gjøre review av alle artikler som skal presenteres på konferansen.Les mer

ESRA Webinar

Luca Podofillini presents: «Humans and Risk, Reliability, Resilience Models». A 45 minutes presentation followed by a questions and answers session. Wednesday November 2 at 3:00-4:00 PM (GMT+1) The incorporation of human performance in risk analyses is fundamental to obtain a comprehensive picture of the risk, for many industrial domains. The results of these analyses have informed…Les mer

ESREL 2018

Den årlige europeiske risiko- og pålitelighetskonferansen ESREL blir i 2018 avholdt i Trondheim. ESREL er en internasjonal konferanse i regi av «the European Safety and Reliability Association» (ESRA), og tema for neste års konferanse i Trondheim er «Safe Societies in a Changing World». – Det er meget positivt for hele det norske fagmiljøet at den…Les mer

Brønnseminar 15. november

Brønnseminar 15. november

Petroleumsnæringen har i de senere årene vært gjennom en betydelig lavkonjunktur og dette har særlig rammet boreaktiviteten. Leteaktiviteten har generelt vært lav og riggratene har stupt som følge av overkapasitet i markedet.Les mer

Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn: 1. juni på Ingeniørenes hus i Oslo

Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn: 1. juni på Ingeniørenes hus i Oslo

ESRA Norges årsmøteseminar Hvordan oppnår vi en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn? Begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig…Les mer

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Torsdag 1. juni 2017, kl. 11:30, Ingeniørenes Hus, Oslo Årsmøtet avholdes i forbindelse med seminar samme dag. Dagsorden: Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll. Årsmelding 2016-2017 Regnskap og revisors beretning for 2016 Kontingent 2018 Budsjett 2018 Skinnegående sikkerhetsforum: avstemning angående veien videre Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité Behandling…Les mer

Industrialisert havbruk den 5. mai – ESRA gjester Ocean Week

Industrialisert havbruk den 5. mai – ESRA gjester Ocean Week

Når: ESRAS seminar er den 5. mai (Ocean Week 3-5. mai) Hvor: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim For påmelding med ESRAs spesialpris (kr. 1000 for en dag) send en e-post til: saskia.butler@tekna.no Havbruksnæringen forventes å få en betydelig vekst de neste årene. Blant endringene som gjøres i bransjen for å sikre fortsatt vekst, og samtidig håndtere…Les mer