Webinar «Erfaring etter større ulykker og hendelser samt høringsutkastet til revidert NS 5814» tirsdag 8. september 2020 kl 12:00 – 15:00.

NYTT INNLEGG: Høringsutkast til revisjon av NS 5814 «Krav til risikovurderinger» med høringsfrist 15. april 2020.


Webinaret tar for seg hva vi kan lære av hendelser og ulykker som har skjedd?

Webinaret gir muligheter til å få svar på følgende:

  • Bruker bedrifter erfaringene sine fra uønskede hendelser og ulykker i sitt risikoarbeid?
  • Hvordan dele erfaringer fra hendelser og ulykker på tvers i egen organisasjon slik at lærdommen ikke blir glemt?
  • Blir erfaringer delt med resten av samfunnet?
  • Hvis ikke, hva skal til for å få dette til og hvordan kan dette gjøres fremover?

Innlegg og video fra webinaret

Informasjon og påmelding.

Årsmøte ESRA Norge 2019

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet i Stavanger. Dette ble avholdt i forbindelse med seminaret «Flere år med barrierestyring – men ser vi noen forskjell?» samme dag.

Les mer →

Årsmøte ESRA Norge 2018

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med seminaret «Granskning og læring etter hendelser» samme dag.

Les mer →

Har du noe du vil fortelle oss?

Når vi nå snart sender ut vår medlemsundersøkelse, håper vi du vil benytte deg av muligheten til å påvirke ESRA Norge og de veivalgene vi står foran.

Les mer →