Kontakt ESRA Norge

Sekretariat ESRA Norge
Att: Tekna
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00
E-post: ESRA Norge

Besøksadresse:
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15

Kontaktpersoner:
Styreleder ESRA Norge:
Terje Dammen

Styreleder Skinnegående Sikkerhetsforum:
Kjetil Gjønnes

Sekretariat hos Tekna:
Audun Larsen
Bli medlem