Bli medlem

Formålet til ESRA Norge er å holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.

ESRA Norge henvender seg generelt til fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere, studenter m.v. som arbeider med risiko- og pålitelighetsanalyser innenfor områder som:

  • Olje- og gassvirksomhet, til havs og på land
  • Kjemisk, petrokjemisk og mekanisk industri
  • Kommunikasjon og transport
  • Energiforsyning
  • Forskning, utvikling, undervisning
  • Andre relevante områder

Vi tilbyr forskjellige typer medlemskap; personlig (kr. 250,-), student (kr. 0,-), seniormedlem (gratis etter søknad) og for bedrifter som ønsker å være støttemedlemmer (kr. 3 000,-).