Om ESRA

ESRA Norge Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) ble stiftet ved konstituerende årsmøte 26. mai 1994 hos Norsk Hydro, Vækerø. ESRA Norge er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association. ESRA Norge er en ideell forening, som arbeider for utvikling av fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse.

ESRA Norge henvender seg generelt til fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere, studenter m.v. som arbeider med risiko- og pålitelighetsanalyser innenfor områder som:

 • Olje- og gassvirksomhet, til havs og på land
 • Kjemisk, petrokjemisk og mekanisk industri
 • Kommunikasjon og transport
 • Energiforsyning
 • Forskning, utvikling, undervisning
 • Andre relevante områder

Formål

 • ESRA Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.
 • Samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere m.v.
 • Arrangere møter og miniseminarer som belyser ett eller et fåtall faglige temaer slik at det blir tid til fordypning.
 • Samarbeide med andre beslektede faggrupper/foreninger i Norge og internasjonalt.
 • Informere medlemmene om
  • Møter, seminarer og konferanser.
  • «Nyheter», f.eks. gjennomførte utviklingsprosjekter, sentrale anvendelser m.v.

Organisasjon

 • ESRA Norge har rett til én representant i det internasjonale styret for ESRA. Denne velges av styret i ESRA Norge.
 • ESRA Norge ledes av et nasjonalt styre med 8 medlemmer. Den høyeste myndighet er årsmøtet.
 • ESRA Norge er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening og har sitt sekretariat der.

Skinnegående sikkerhetsforum

ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum er en undergruppe av ESRA Norge. Gruppen er et bredt fagforum for personer som er engasjert i sikkerhetsarbeid innen jernbanevirksomhet, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane, hobby- og museumsbaner.

Forumet medvirker til å forene og utvikle tradisjonell jernbanesikkerhetskultur med risikobasert sikkerhetsmetodikk.

GDPR

ESRA Norge har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i ESRA Norge omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.