12. februar 2020: Risikobasert arbeid i ulike bransjer

ESRA Norge inviterer til et spennende og aktuelt seminar om risikobasert arbeid i ulike bransjer, den 12. februar 2020 i Oslo.

Tilsynsmyndigheter har ulik tradisjon og praksis knyttet til risikobasert regelverk og tilhørende tilsynsaktivitet. Aktørene i de ulike bransjene har derfor ulike tilnærminger til risikostyring. Vi skal se på endringer og erfaringer i ulike bransjer. Hvordan tenker man at fremtidens regelverk vil være og hvordan vil det påvirke hvordan de ulike selskapene utvikler sin risikostyring?

Program og innlegg

Programmet blir oppdatert fortløpende – følg med her og meld deg på!