26. november: Samfunnssikkerhet og beredskap – fra prosjektplanlegging til drift

26. november: Samfunnssikkerhet og beredskap – fra prosjektplanlegging til drift

Velkommen til ESRA-seminar den 26. november i Oslo. Hold av dagen til et spennende og aktuelt seminar!

Risikobildet er i stadig endring i samfunnet vårt med både klimaendringer som fører til mer ekstremvær og andre sårbarheter som følge av mer kompleksitet i samfunnet. I tillegg har vi en økt satsing på kollektivtransport, med fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som gjør risikobildet mer komplisert.

Hvordan håndterer man det endrede risikobildet i planleggingsfasen i store prosjekter? Hvordan bør man utføre beredskapsanalyser og planlegge beredskap?

I dette seminaret vil vi utforske hvordan sentrale aktører innen infrastruktur håndterer disse utfordringene i anleggsprosjekter fra planlegging til drift. Det vil være foredrag fra forvaltning, forskning, akademia, konsulentvirksomhet og infrastruktureiere med særlig fokus på flom og brann, fra tidlig planlegging av prosjekterer til beredskap og evakuering.

Program og påmelding

Dato: Tirsdag, 26. november 2019
Tidspunkt: 09:00-15:30
Sted: Ingeniørenes Hus, 4. etasje – møterom Studio, Kronprinsensgate 17, Oslo