26. november 2019: Samfunnssikkerhet og beredskap – fra prosjektplanlegging til drift

Her finner du kursdokumentasjon.

ESRA inviterte til seminar den 26. november i Oslo om samfunssikkherhet og beredskap. Det var foredrag fra forvaltning, forskning, akademia, konsulentvirksomhet og infrastruktureiere med særlig fokus på flom og brann, fra tidlig planlegging av prosjekterer til beredskap og evakuering.

Program