15. november: Brønnseminar

Petroleumsnæringen har i de senere årene vært gjennom en betydelig lavkonjunktur og dette har særlig rammet boreaktiviteten. Leteaktiviteten har generelt vært lav og riggratene har stupt som følge av overkapasitet i markedet.

Samtidig er forventningene til boreeffektivitet høyere enn noen gang mens brønnene blir mer ko

mplekse. Spørsmålet blir da om man med dette bildet som bakgrunn klarer å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i boreoperasjoner.

Dette seminaret tar for seg status på risikostyring innen brønn og boring. Er det slik at teknologi, samhandling, prosesser og metodeverk holder tritt med de økende kravene til kostnadseffektive boreoperasjoner? Vi kan ikke love to streker under svaret, men gjennom gode foredrag og engasjerte diskusjoner vil vi bidra til kaste lys over problemstillingen.

Når: 15. november 2017. Hvor: Ipark – Innovasjonspark Stavanger, Måltidets Hus.

Program og påmelding