Digitalt årsmøte 8. juni 2021 kl 11:00 – 11:30

Velkommen til digitalt årsmøte for Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge). Årsmøtet er for foreningens personlige medlemmer. Årsmøte er gratis

Du kan i år delta på årsmøtet fra din egen kontorplass eller stue! Vi bringer årsmøtet til deg! Personlige medlemmer har stemmerett.

Årsmøte arrangeres digitalt via Microsoft Teams. Lenke mottar du i en bekreftelsesmail etter at du har meldt deg på.

Merk at det er egen påmelding til årsmøtewebinaret som arrangeres rett før årsmøte.

Innkalling til årsmøte og sakspapirer finner du senest 25. mai 2021:
HER uten brukernavn og passord.
HER med brukernavn og passord

PROTOKOLL


Dagsorden

  1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  2. Årsmelding 2020
  3. Regnskap og revisors beretning for 2020
  4. Kontingent 2022
  5. Budsjett 2022
  6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Avslutning

Styret i ESRA

Påmelding her.