15. november: Norwegian Tunnel Safety Conference

Denne nasjonale konferansen arrangeres av Norwegian Tunnel Safety Cluster, som fikk Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA i juni 2016. På konferansen vil Einar Morland bidra med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013.  I tillegg kommer blant andre:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF)
Professor Geir Sverre Braut, Stavanger Universitetssjukehus, UiS og HSH
Statens havarikommisjon

Mer informasjon