ESRAs utmerkelsespris

Styret i ESRA ønsker å dele ut pris for fremragense innsats og kunnskap innenfor vårt fagområde og ønsker kandidater som du synes fortjener å motta en utmerkelse!

Følgende kriterier vil bli vektlagt:
– Ekspertise: Faglig dyktighet og erfaring innenfor pålitelighet og risikoanalyse
– Innovasjon og formidling: Evnen til å introdusere nye og effektive tilnærminger eller løsninger innen faget.
– Resultater: Effekt av kandidatenes arbeid innen en eller flere bransjer, generell folkeopplysning eller myndighetspraksis.

Kjenner du noen som fortjener en utmerkelse?

Send ditt forslag til kandidat med en kort begrunnelse til [email protected] innen 1.mai.

Prisen vil bli delt ut 5.juni under ESRA 30 år | Jubileumsseminar