ESREL 2018 trenger din bistand

I juni 2018 arrangeres den årlige europeiske risiko- og pålitelighetskonferansen ESREL i Trondheim. Dette er en internasjonal konferanse i regi av «the European Safety and Reliability Association» (ESRA). I den forbindelse trenger arrangøren mange kloke hoder til å gjøre review av alle artikler som skal presenteres på konferansen.

Det er mottatt over 700 abstracts og det er mye arbeid å skulle gjennomgå alt. ESRA Norge har derfor åpnet for at arrangøren kan ta kontakt med noen av våre medlemmer for å be om bistand til å hjelpe forfatterne med å skrive gode artikler, og gjennom dette bidra til at konferansen blir en suksess.

Vi i styret i ESRA Norge håper dere ser positivt på dette om dere skulle få en henvendelse.