ESREL 2018

Den årlige europeiske risiko- og pålitelighetskonferansen ESREL blir i 2018 avholdt i Trondheim.

ESREL er en internasjonal konferanse i regi av «the European Safety and Reliability Association» (ESRA), og tema for neste års konferanse i Trondheim er «Safe Societies in a Changing World».
– Det er meget positivt for hele det norske fagmiljøet at den viktigste konferansen i Europa innen risiko- og pålitelighetsanalyse legges til Norge, sier leder i ESRA Norge Terje Dammen.

Norge er langt fremme på områdene sikkerhet, risiko og pålitelighet, og intensjonen med konferansen er hovedsakelig å tilby et forum for presentasjon av forskningsartikler innen hele fagområdet.
– Vi i ESRA Norge synes det er viktig å støtte ESREL 2018 i Trondheim, og har derfor valgt å støtte konferansen gjennom et økonomisk bidrag fra våre medlemmer i Norge, forteller Dammen.

Konferansen blir avholdt på NTNU i tidsrommet 17.-21. juni 2018.

Mer om konferansen