Grunnforhold og stabilisering av kvikkleire

Webinar / lunsjmøte 20. januar 2022 kl 11:00 – 12:00.

Fagnettverket Tekna Bygg og anlegg inviterer til digitalt lunsjmøte med fokus på grunnforhold og stabilisering av kvikkleire.
ESRA Norge og fagnettverket Tekna klima er medarrangører.
Lunsjmøte / webinaret er gratis for alle.

Kvikkleireskredet i Ask for en tid tilbake har gitt økt oppmerksomhet om grunnforhold og stabilisering av kvikkleire før nybygging igangsettes. Sentralt er kunnskap om hvordan kvikkleire oppfører seg, og hvordan den kan stabiliseres før arbeider starter.
Stabilitetsberegninger kan avdekke skredfare og beskrive hva som kreves for at kvikkleiren skal forbli stabil.

Risikoen ved oppstart av byggearbeider i forhold til stabiliteten i grunnen må vurderes.

Dette krever at følgende fag i større grad trekkes inn i byggeprosjekter før beslutninger fattes slik at vi kan unngå kvikkleireskred i tiden framover:

  • geoteknikk
  • modellering
  • stabilitetsberegning
  • risikovurdering

VIDEO fra webinaret.

PROGRAM OG PÅMELDIG