Har du noe du vil fortelle oss?

Har du noe du vil fortelle oss?

Når vi nå snart sender ut vår medlemsundersøkelse, håper vi du vil benytte deg av muligheten til å påvirke ESRA Norge og de veivalgene vi står foran.

Styret i ESRA Norge opplever at det er økt konkurranse på seminararrangement og at deltagelsen på våre seminarer går noe ned. Styret jobber derfor med at foreningen skal bli tydeligere i sin strategi og på sin faglige profil. I den sammenheng er vi svært interessert i få deres tilbakemeldinger.

Vi ønsker deres tanker og innspill om tema som er aktuelle å ta opp på seminar, og ikke minst hva dere tenker vi kan og bør gjøre fremover for å fremme fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse. Vi håper derfor du vil gripe anledningen til å svare på noen få spørsmål når du i løpet av kort tid vil få tilbud om å delta på vår medlemsundersøkelse.

Undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post til alle ESRA Norges medlemmer i løpet av februar.