Har du noe du vil fortelle oss?

Når vi nå snart sender ut vår medlemsundersøkelse, håper vi du vil benytte deg av muligheten til å påvirke ESRA Norge og de veivalgene vi står foran.

Styret i ESRA Norge opplever at det er økt konkurranse på seminararrangement og at deltagelsen på våre seminarer går noe ned. Styret jobber derfor med at foreningen skal bli tydeligere i sin strategi og på sin faglige profil. I den sammenheng er vi svært interessert i få deres tilbakemeldinger.

Vi ønsker deres tanker og innspill om tema som er aktuelle å ta opp på seminar, og ikke minst hva dere tenker vi kan og bør gjøre fremover for å fremme fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse. Vi håper derfor du vil gripe anledningen til å svare på noen få spørsmål når du i løpet av kort tid vil få tilbud om å delta på vår medlemsundersøkelse.

Undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post til alle ESRA Norges medlemmer i løpet av februar.