Hvordan sikrer vi trygg og pålitelig kjernekraft? | Årsmøteseminar 1. juni

Verden trenger kjernekraft og den trenger faktisk norsk kunnskap. Selv om Norge ikke har hatt kommersiell kjernekraft, har vi hatt kjernereaktorer siden slutten av 1960-tallet og vi er en anerkjent stormakt innen forskning på atomsikkerhet. Dette er mer aktuelt enn noen gang på grunn av krigen i Ukraina og når mange land bygger ut kjernekraft for å kunne nå klimamålene og sikre energiforsyningen. Dette vil bli en dag fri for diskusjon om vi skal bygge kjernekraft i Norge. I stedet for diskuterer vi spørsmål som «hva er en SMR», «hva er en PSA» og «hva er HRA». 1. juni har du mulighet til å få vite mer om risiko og pålitelighet knyttet til kjernekraft, og finne ut mer om Små Modulære Reaktorer, hva det innebærer å utføre Probabilistic Safety Assessment, og Human Reliability Assessments, og mye mer.

Vi avslutter med 1700-talls aften i Kongshallene på Fredriksten festning!

Opptak fra seminaret finner du her.