Årsmøte ESRA Norge 2018

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med seminaret «Granskning og læring etter hendelser» samme dag.

Tirsdag 29. mai 2018, kl. 11:40, Tekna, Dronning Mauds gt.15, Oslo

Dagsorden

  1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  2. Årsmelding 2017-2018 og strategi 2017-2025
  3. Regnskap og revisors beretning for 2017
  4. Kontingent 2019
  5. Budsjett 2019
  6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Avslutning

Sakspapirer

Påmelding årsmøteseminar