Innkalling til årsmøte i ESRA Norge 2017

Torsdag 1. juni 2017, kl. 11:30, Ingeniørenes Hus, Oslo

Årsmøtet avholdes i forbindelse med seminar samme dag.

Dagsorden:

  1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  2. Årsmelding 2016-2017
  3. Regnskap og revisors beretning for 2016
  4. Kontingent 2018
  5. Budsjett 2018
  6. Skinnegående sikkerhetsforum: avstemning angående veien videre
  7. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
  8. Behandling av innkomne saker
  9. Avslutning

Sakspapirer