Kom med innspill til program for ESRAs årsmøteseminar 2017!

Vi har i år valgt «Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn» som tema for årsmøteseminaret. Bakgrunnen for dette er at begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig som disse systemene vil være under kontinuerlig endring og utvikling. For å ha kontroll på risiko i en slik sammenheng må man kombinere risikostyring for flere fagområder som tradisjonelt har hatt sine egne måter å gjøre dette på: «Security», relatert til både fysisk sikring og IKT, kritisk programvare, samferdsel, kritisk infrastruktur, mm. I dette seminaret ønsker vi å sette fokus på de utfordringene vi vil måtte løse for å oppnå en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn.

 Styret har laget et utkast til tematisk struktur for årsmøteseminaret (se lenger ned), men ønsker medlemmenes kommentarer, innspill og konkrete forslag for å gjøre dette programmet best mulig! Vi oppfordrer derfor alle ESRAs medlemmer til å komme med forslag. Om dere har kommentarer til struktur, temaer dere ønsker foredrag om, hvem som bør holde foredrag, eller noe annet, så kom med det! Det eneste som i realiteten er bestemt per nå er tittel og tematisk fokus for seminaret som helhet.

 I det foreløpige utkastet til seminarprogram nedenfor er det foreslått 5 foredrag, men det er trolig rom for ett foredrag til.

Send oss en e-post med dine tips

  Foredrag Kommentar
1 Hva mener vi med «avanserte samfunn», og hva kan vi forvente oss? Populærvitenskapelig foredrag om hva man tror og vet om fremtidens smarte og avanserte samfunn? Kan vi finne en «tekno-journalist» til å holde dette? Eventuelt en litt «visjonær» fagperson fra miljøene i Trondheim eller Halden?
2 Ønsker, muligheter og bekymringer relatert til det å bli en «smart city» Representant for en kommune som har tatt konkrete steg, og har en tydelig strategi, for å bli en smart city?
3 «Smart» i energisektoren – Hvordan sikre tilstrekkelig tillit? Representant for Smart Grid Security senter forteller om deres fokusområde og aktiviteter (http://www.iotsec.no/)?
4 Utfordringer for effektiv risikostyring for «smarte teknologier» Presentasjon av konkrete synspunkter om hva som trolig blir de største utfordringene for risikostyring for de nye og trolig komplekse systemer/tjenester vi vil se i forbindelse med smart cities?
5 Utfordringer for risikostyring i en «agile» verden Presentasjon av synspunkter om hva det betyr for risikostyringen at man får stadige hurtigere endringer i teknologi og kortere tid til å gjennomføre prosjekter?
6 Åpen diskusjon Paneldebatt hvor utfordringene til risikostyring i fremtidens avanserte samfunn diskuteres.

Lik oss på Facebook!