1. juni 22 Årsmøteseminar: Risikostyring som beslutningsstøtte – eller får synsing det siste ordet?

Opptak fra årsmøteseminaret ser du her