Brønnseminar

Måltidets hus, 3. september 2014

Intro ESRA Norge

Representant ESRA Norge

Introduksjon til gassløftbrønner for risikoanalytikere

Per Holand, Exprosoft

Status for brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel

Arne Mikal Enoksen, Ptil

Lekkasjer frå gassløft-brønnar i risikoanalyse; datakjelder og frekvensar

Jens Morten Nilsen, Lilleaker

Platform safety and risk assessment of wells with gas lift and degraded barriers

Atle Stokke, DNVGL

Evaluering av risiko forbundet med løftegass i ringrom og forskellige gassløft barrierer, basert på case studier

Per Holand, Exprosoft

B-ringromsmonitorering i subsea-brønner

Hilde Brandanger Haga, Statoil