Cybersikkerhet i kritisk infrastruktur

Forskningsprosjektet CybWin har kommet til sin slutt. Er det nå mulig å gjennomføre kontrollerte forskningseksperimenter innen cybersikkerhet av kritisk infrastruktur? Se opptak av seminaret nederst på siden.

PROGRAM:

Velkommen
Styremedlem i ESRA, Nadia Saad Noori

09.05 – 09.30
CybWin Project – Overview summary
John Eidar Simensen, IFE

09.30 – 09.55
“Attacking the power grid, vulnerabilities and consequences”
Lazlo Erdodi (NTNU)

10.20 – 10.45
“Preparation is key to maintain safety of operations during cybersecurity events”
Nina H. Tvedt (SecureNOK)

10.45 – 11.00
Oppsummering
Møteder