ESRA Skinnegående 07.02.2024

Her finner du presentasjonene fra ESRA Skinnegående sitt arrangement 07.02.2024.

Hvis du var deltaker på arrangementet kan du finne opptaket ved å logge inn i fanen «Streaming» på denne siden.

Hvilke nye utfordringer vil vi møte i samferdselsprosjekter framover?

Det grønne skiftet krever store utbygginger og fornyelser innen jernbane og T-bane. Dette krever effektivisering og innovasjon, samtidig som teknologiutvikling fører med seg ytterlige hensyn som må tas.

Hvilke nye utfordringer står samferdselsprosjekter ovenfor?

På seminaret får vi blant annet høre om risikostyring og sikkerhet i pågående prosjekter, på en transportløsning som hittil ikke er valgt i Norge: MagLev, og status på utviklingen innen cybersikkerhet i jernbanen.

Program:

RAMS-prosessen i et megaprosjekt – Erik Sagvolden, Sagvolden Risk Management
Oppfølging av cybersikkerhet i jernbanen, erfaring og læring etter innføring av CLC/TS 50701 (2021/2023) – Apostolos Aspragkathos, SINTEF Digital
Test av ny teknologi: fjernstyring av trikk og autonome bevegelser – Klago Dusan Patrick og Azeem Akram, Sporveien
RAMS i nye transportløsninger – Inge Alme, Alme Solutions