Formålstjenlig risikostyring

08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen og introduksjon ved ESRA Norge Terje Dammen, leder ESRA Norge
09:15 Ptils prosjekt om revitalisering av risikostyringen Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet
10:00 Nye metoder for risikostyring på Norsk kontinentalsokkel Rolf Håkon Holmboe, Director HSEQ, VNG/NOROG
10:45 Diskusjon og kaffepause
11:00 Bruk av risikoanalyser for design: hva bør beholdes og hva bør endres? Synspunkter fra et «engineering» perspektiv. Tore Sagvolden, Specialist Engineer, Aker Solutions
11:45 Lunsj
12:30 En ny realitet fra en risikoanalytikers perspektiv Snorre Sæternes, Senior Principal Engineer, DNVGL
13:15 Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press? Ole Andreas Hegland Engen, Professor, Universitetet i Stavanger
13:45 Diskusjon og kaffepause
Presentasjon av MIRMAP De to siste foredragene er knyttet til MIRMAP-prosjektet (Modelling Instantaneous Risk for Major Accident Prevention) som gjennomføres i perioden 2013-2017 med finansiering fra Norges Forskningsråd, Gassco og Statoil. Prosjektet har hatt som mål å utvikle risikoanalyser som er mer formålstjenlige for operasjonell planlegging enn dagens kvantitative risikoanalyser.
14:00 MIRMAP og risikoanalyser for operasjon Litt om prosjektet og hvorfor risikoanalyser for drift må være forskjellige fra risikoanalyser for design. Stein Haugen, Professor, NTNU
14:45 Metodikk for risikoanalyser for operasjon Beskrivelse av hovedtrekkene i metodikken med gjennomgang av praktiske eksempler Nathaniel John Edwin, Sikkerhetsingeniør, Safetec