Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Skinnegående Sikkerhetsforums årsmøteseminar

16.03.17 Tekna, Oslo

Jernbanereformen har ført til en rekke organisasjonsendringer for jernbanesektoren. Et viktig aspekt i enhver organisasjon er human factors (menneskelige faktorer) som handler om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Hvordan påvirker organisasjonsendringene dette samspillet? Hvordan kan vi i forkant planlegge for en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov? Hvordan kan risikovurderinger og risikoreduserende tiltak bidra til en god endringsprosess? Hva kan vi lære av erfaringer fra større organisasjonsendringer i andre bransjer?

PROGRAM

11:30 – 12:00              Lunsj, registrering og mingling

12:00 – 12:10              Velkommen Reidun Kristine Opsahl, Skinnegående Sikkerhetsforum

12:10 – 12:50              Reformer i vegsektoren Olav Sætre, Statens Vegvesen

12:50 – 13:30              Risikovurdering av jernbanereformen Gunnar Hauland, Safetec

13:30 – 13:45              Pause

13:45 – 14:20              Human factors og endringsprosesser Sarah Marie Brotnov, Bane NOR

14:20 – 15:00              Årsmøte