Hvordan sikrer vi trygg og pålitelig kjernekraft?

Vil du vite mer om risiko og pålitelighet knyttet til kjernekraft?

Verden trenger kjernekraft og den trenger faktisk norsk kunnskap. Selv om Norge ikke har hatt kommersiell kjernekraft, har vi hatt kjernereaktorer siden slutten av 1960-tallet og vi er en anerkjent stormakt innen forskning på atomsikkerhet. Dette er mer aktuelt enn noen gang på grunn av krigen i Ukraina og når mange land bygger ut kjernekraft for å kunne nå klimamålene og sikre energiforsyningen.

Dette vil bli en dag fri for diskusjon om vi skal bygge kjernekraft i Norge. I stedet for diskuterer vi spørsmål som «hva er en SMR», «hva er en PSA» og «hva er HRA». 1. juni har du mulighet til å få vite mer om risiko og pålitelighet knyttet til kjernekraft, og finne ut mer om Små Modulære Reaktorer, hva det innebærer å utføre Probabilistic Safety Assessment, og Human Reliability Assessments, og mye mer.

Opptak ser du her.