Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring

08.09.16 Scandic Lerkendal, Trondheim

Risikoanalyser og barrierestyring er begreper som er blitt innarbeidet i ledelsesfilosofien i mange bransjer, som midler for å oppnå gode og sikre anlegg og sikker drift. Imidlertid er fokus ofte på de tekniske systemene og anleggene. Dette skjer til tross for en allmenn anerkjennelse av menneskets betydning for sikkerhet, både som mulig medvirkende årsak til at ulykker skjer, og ikke minst som bidragsyter for å hindre at feil skjer eller utvikler seg til en ulykke.

Seminaret belyste utfordringer, initiativ og metoder som integrerer dette aspektet inn i den tradisjonelle tilnærmingen.

Møteleder Unni Samdal, ESRA

 • Standardisering og forenkling: Hvorfor er det større variasjon i arbeidspraksis mellom 200 norske togledere enn mellom 200.000 europeiske piloter?
  Lars Ola Bækkevold, Jernbaneverket

 • Feilnavigering og grunnstøting – risikoindikatorer
  Elisabeth Hansson Blix, Safetec, Asbjørn Lein Aalberg, Safetec, Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratet

 • Håndtering av menneskelige faktorer i barrierestyring
  Kristian Gould, Statoil

 • Petro-HRA. En ny metode for å analysere vurdere menneskelig pålitelighet i kvantitative risikoanalyser. Metodebeskrivelse og casestudie
  Claire Taylor, IFE og Sondre Øie, DNV GL

 • Menneskelige og organisatoriske barrierer – noen utfordringer illustrert med eksempler i tilknytning til hydrokarbonlekkasjer på offshoreinnretninger
  Jan Erik Vinnem, Preventor/NTNU

Program PDF