Nye samhandlingsmåter ifm organisasjonsendringer og integrerte operasjoner

Program: 

12:20 Velkommen
12:30 Organisasjoner som opererer etter IO prinsipper i petroleumsnæringen – forventninger og dagens virkelighet
Camilla K. Tveiten, SINTEF/IO-senteret
13:10 Styring av risiko under endring – styrker og svakheter ved dagens praksis sett fra et myndighetsperspektiv
Eirik Bjerkebæk, Petroleumstilsynet
14:10 Risikovurdering og organisasjonsutvikling
Frode Heldal, Safetec
14:50 Sikkerhetsstyring ifm konkurranseutsetting av drift
Ove Knutsen, Jernbaneverket