Nye standarder for risikoanalyse/-styring

ESRA-seminar 24. november 2009: Norsok Z-013 Risk and Emergency Preparedness Analysis

Program

12:10 Revisjon av Norsok Z-013
Jan Erik Vinnem, Preventor
12:50 Hva er nytt i Norsok Z-013?
Terje Dammen, Safetec
13:45 ISO 31000 Risk Management
Morten Sørum, StatoilHydro
14:45 Ptils erfaringer fra tilsyn med bruk av risikoanalyser
Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet