Risiko for prosesslekkasjer – er dagens metoder og bruk av erfaringsdata formålstjenelig?

Onsdag 26. mars, Ingeniørenes Hus, Oslo

Lekkasjesannsynlighet: Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2013
Willy Røed, Proactima og UiS

Tilgjengelige lekkasjedata fra norsk og britisk sokkel
Jo Wiklund, Lilleaker Consulting

Tilpassing av beregnet prosesslekkasjesannsynlighet i QRA/TRA til historisk frekvens – Er «limited leaks» riktig vei å gå?
Malene Sandøy, ConocoPhillips

Eksisterende modell; erfaringer, muligheter og utfordringer
Andreas Falck/ DNV GL

Metode for å estimere lekkasjefrekvens i risikoanalyser basert på tilstanden til operasjonelle og organisatoriske forhold
Ole Magnus Nyheim, Safetec og Eli Glittum, Statoil