Risiko relatert til brønnhendelser

ESRA Norge, 22. mars 2012 hos Statoil i Stavanger

Program
Del1 Risiko i forbindelse med brønnhendelser
(1) Risikoanalyser for brønner i operasjon i situasjoner med barrieresvikt
Einar Molnes, Exprosoft
(2) Risiko forbundet med gassløft
Johnny Gundersen, Ptil
(3) Tjue år med risikoanalysekrav i oljevirksomheten – har det fungert?
Terje Magnussen, Acona
(4) Brønnkontroll, risiko og beredskap – erfaringer fra virkelige hendelser
Thomas Selbekk, Add Energy
Del2 Dimensjonering av beredskap
(5) Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging
Ann Mari Vik Green, Klif
(6) Beredskapsdimensjonering på norsk sokkel
Anne Langfjæran, DNV
(7) Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap
– Hva skal man dimensjonere for?
Espen Hoell, Proactima
(8) Nye beredskapsløsninger for å stanse brønnstrøm ved en undervannsutblåsning
Tormod Slåtsveen, Subsea well response project