Risikobilde – hva er nå det??

Program

12:05 Felles forståelse, felles innsats: Andre generasjons strekninganalyser
Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket
12:45 Risikobilde slik Oslotrikken ser det
Vidar Almsten, Oslotrikken
13:55 Hva er egentlig et informativt risikobilde? Noen refleksjoner
Roger Flage, Iniversitetet i Stavanger
14:40 Risikobilder – kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet?
Stein Haugen, NTNU