Risikoindikatorer

Årsmøteseminar ESRA Norge

08.06.16 Mathallen, Oslo
Møteleder Terje Dammen

Risikoindikatorer er et mye brukt begrep innenfor ulike bransjer. Men hvilke risikoindikatorer finnes og hvilke brukes? Måler vi de forholdene som har betydning for sikkerheten? Fører endringer i indikatorer til konkrete handlinger eller endret drift, og gir indikatorene en bedre sikkerhet eller bare forbedrede resultater på indikatorer?

  • Risikoindikatorer og barrierestyring Knut Øien, SINTEF

  • Indikator blues Rolf Hinderaker, Ptil

  • Prinsipper og metoder for etablering av gode indikatorer – og hvordan disse kan utgjøre verdifull styringsinformasjon – i bank og finans David Häger, Combitech

  • Kvantitative sikkerhets-/risikoindikatorer på jernbanen som grunnlag for en kvalitativ vurdering som er farget av kultur (og smaker vanilje) Øyvind Heidenstrøm, Jernbaneverket

  • T-rate – fra gode intensjoner til ny praksis Jon Bjørn Sollid, Hydro

  • Barriere-KPI, risikoindikatorer sett fra brukerperspektiv Lars Bjarne Røvang, Gassco

 Program PDF