Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn

ESRA Norges årsmøteseminar

Hvordan oppnår vi en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn?
Begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig som disse systemene vil være under kontinuerlig endring og utvikling.

For å ha kontroll på risiko i en slik sammenheng må man kombinere risikostyring for flere fagområder som tradisjonelt har hatt sine egne måter å gjøre dette på: «Security», relatert til både fysisk sikring og IKT, kritisk programvare, samferdsel, kritisk infrastruktur, mm.

09:00 Velkommen v/leder
Terje Dammen, ESRA Norge
09:10 SmartOslo
Lene Lad Johansen, prosjektleder SmartOslo
09:50 Smarte byer er smart, men er de også sårbare? Hvordan vurdere robusthet?
Lars Bodsberg, SINTEF
10:30 Pause
10:45 Trygghet, sikkerhet og velferdsteknologi – Alle de store mulighetene sett fra en kommunal hverdag
Bjarte Bøe, leder avdeling for velferds-teknologi i Stavanger Kommune
11:30 ÅRSMØTE
12:15 Lunsj
13:00 Smart energisektor – hvordan etablere og sikre tillit?
Josef Noll, UiO/prosjektleder IoTSec
13:40 Pause
14:00 Risikostyring og software utvikling i en smidig verden
Thor Myklebust, SINTEF
14:40 Komplekse systemer – er det virkelig mulig å se skogen for bare trær
Odd Ivar Haugen, DNV GL
15:20 Åpen diskusjon
15:45 Avslutning
16:00 Aperitiff på takterrassen
17:00 Middag på Eik 2. Etasje