Risikovurdering og fareoppfølging i tråd med CSM – best i Europa, eller kommer Norge halsende etter?

Jernbaneverket, Stortorvet 7, Oslo. Tirsdag 27. oktober 2012

Gavin Astin (DNV KEMA Energy & Sustainability) delte resultater fra sin studie for ESRA av hvordan landene i Europa har implementert CSM (Common Safety Methods).

Vi så også spesielt på fareoppfølging & Europas erfaringer om CSM.

Seminaret ble avsluttet med debatt:

  1. CSM – nytt og mystisk, eller kjent og kjært? Skiller CSM seg fra tidligere analyser?
  2. Risikoanalyse og så «faren over»? Hvordan få til effektiv farehåndtering?

           Program                                                                                                                                                                                  

  • CSM on track through Eruope? Challenges and results.” Gavin Astin,Principal Rail Consultant, DNV KEMA Energy & Sustainability
  • «CSM: Innvikling eller utvikling?” Monica Eknes, Monika L. Eknes, tidligere JBV og tidligere deltaker i arbeidsgruppen som utviklet CSM og CST, nå partner i Skaperhuset AS
  • «CSM – om det også skulle tilføre nytte» Kjetil Gjønnes, Sikkerhetssjef Sikkerhet, Jernbaneverket
  • “Faren med farelogg” Iain Vartun, seksjonsleder SHA/ RAMS/ KS, Jernbaneverket Utbygging
  • Spørsmål og debatt