Safety og security – to disipliner og to verdener eller gjensidig berikelse?

Måltidets Hus, Stavanger 22. mai 2013

 
 Program
Intro fra ESRA Norge
ESRA Representant
Er det egentlig så store forskjeller mellom safety og security?
Ole Andreas Engen, Professor i Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger
IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet
Arild Torjusen, Sjefskonsulent, Information Risk Management, Det Norske Veritas
Når den tause taler – konsekvensanalyse av Etterretningstjenestens åpne trusselvurderinger
Ola Bøe Hansen, Kommandørkaptein, Forsvarets Stabsskole
Integrert risikobilde for lufthavn – safety/Security                                                                                            John Kenneth Nyhus (Seniorrådgiver)/ Geir Havenstrøm (Seksjonsleder risikostyring), Avinor
Helhetlig risikotilnærming – safety og security i en sammenheng
Jens Thomas Sagør, konsulent i Proactima
Paneldebatt
Ordstyrer: Richard Heyerdahl, Proactima