2.Risikoanalyser for safety og security på et samfunnssikkerhetsnivå_AnnMidtgaard