4.Utfordringer ved gjennomføring og bruk av sikringsrisikoanalyser_AnneKariValdal