Seminar 11. april 2018 – Sikkerhet i fremtidens transportsystemer

ESRA Norge ønsker å sette fokus på hvordan vi kan oppnå sikkerhet og pålitelighet i fremtidens transportsystemer og ønsket velkommen til et spennende seminar!

  • Kan vi stole på selvkjørende biler og busser?
  • Hvordan håndterer vi personsikkerheten når stadig mer av transporten vår skjer i tunneler?
  • Og hvordan kan vi få gjennomført alle de store utbyggingsprosjektene fremover tett inntil allerede eksisterende (og overfylte) samferdselsårer?

Program

 11:30 – 12:00  Registrering, enkel lunsj og mingling
 12:00 – 12:10  Velkommen og introduksjon ved ESRA Norge
 Styremedlem ESRA Norge, Rune Winther
 12:10 – 12:50  Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet – hvorfor og hvordan?
 Christopher Schive, Bane NOR
 12:50 – 13:30  Risikostyring for ny E39
 Tore Eskeland, Statens vegvesen
 13:30 – 14:10  Ny EN50126 – hva er endret og hvordan er dette tilpasset nye krav i transportsektoren?
 Gunhild Halvorsrud, Lloyd’s Register
 14:10 – 14:25  Pause
 14:25 – 15:05  Risikostyring og digitalisering i transportsektoren
 Sizarta Sarshar, IFE i Halden
 15:05 – 15:55  Selvkjørende biler og busser – vil dette fungere?
Terje Moen, SINTEF
 15:55 – 16:00  Oppsummering og avslutning
 Styremedlem ESRA Norge, Rune Winther

Program.pdf