Sikkerhet og teknologisk utvikling

Årsmøteseminar i Skinnegående sikkerhetsforum

Gir teknologien bedre kontroll på risiko, eller øker den risiko og sårbarhet med økt kompleksitet og skjulte avhengigheter? Er gårsdagens metodikk for sikkerhetsstyring og risikovurderinger egnet for dagens -og morgendagens teknologi? Når risiko nærmer seg null og vi mener alle sikkerhetshull er dekket – er teknologien isfjellet som gjør at det utenkelige likevel kan skje?

NSB, Schweigaards gate 23, Oslo
Tirsdag 15. februar 2016 kl. 11:30-15:30
Møteleder Cathrine Elgin Engstrøm

  • Teknologisk strategi og utvikling. Krefter og motkrefter mellom sikkerhet og teknologisk utvikling Christopher Schive, Jernbaneverket Teknologi

  • Vectus prt – Automatbaneprosjekt Korea Svante Lennartsson, Lloyd’s Register

  • Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet – noen refleksjoner fra forskning på høyrisikoteknologier Kenneth Pettersen, UiS

  • Ny teknologi – til glede eller forbandelse? Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad

  • Diskusjon & avslutning

Program PDF