Sikkerhetsstyring – historien, nåtid og framtid

Ekebergrestauranten, 11. juni 2014

Program

Utviklingstrekk gjennom de siste 50-60 år, refleksjoner fra skipsfart og olje- og gassindustrien

Odd J. Tveit, RESQ/Gassco

Utvikling av sikkerhetsarbeid i et historisk perspektiv

Helge Ryggvik, Universitetet i Oslo

Risikostyring i de neste 20 år – noen refleksjoner

Jan Erik Vinnem, Preventor

Sikkerhetsdilemmaer – tar vi riktige beslutninger?

Jan Pappas, LR Consulting

Risikostyring – På stedet hvil, eller «fast forward»

Mona Tveraaen, Jernbaneverket

Kakofoni eller modellmonopol? Hvor mange perspektiver trenger vi for å ivareta sikkerheten?

Ragnar Rosness, SINTEF