«Til den det måtte angå» – Formidling av risiko: Hvordan nå fram med det som virkelig teller

19. juni, Bjørvika konferansesenter, Oslo

Intro fra ESRA Norge
ESRA Representant
Prosedyrer i operativ risikostyring – resepter eller rettledning for handling?
Kenneth A Pettersen, Førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger
Operasjonell risiko på lufthavn
Geir Havenstrøm, Seksjonsleder Risikostyring, Avinor
iSee – visualisering av HMS-relaterte faktorer
Dag Eide Etterlid, Risk Management Engineer, ConocoPhillips
Faglig forsvarlig tjenesteyting og risikoforståelse – ideal og realitet i helsetjenesten
Geir Sverre Braut, Assisterende direktør, Statens Helsetilsynet
Kan vi stole på fagfolk? Deling og tillit i kunnskapsbasert sikkerhetsstyring
Kjetil Gjønnes, Sikkerhetssjef, Jernbaneverket
Risikovurdering – menneskelige aspekter
Lars Weisæth, Psykiater, Professor Emeritus