Årsmøtewebinar 26. mai 2020, tema: Erfaringer fra Hydrogeneksplosjonen i Sandvika juni 2019″