1 juni: Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn

ESRA Norges årsmøteseminar
Hvordan oppnår vi en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn?

Begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig som disse systemene vil være under kontinuerlig endring og utvikling.

For å ha kontroll på risiko i en slik sammenheng må man kombinere risikostyring for flere fagområder som tradisjonelt har hatt sine egne måter å gjøre dette på: «Security», relatert til både fysisk sikring og IKT, kritisk programvare, samferdsel, kritisk infrastruktur, mm.

Seminaret arrangeres i forbindelse med årsmøte i ESRA Norge og etterfølges av aperitiff på takterrassen i Ingeniørenes Hus, samt middag på EIK 2 Etage for de som ønsker det. Det sosiale programmet er gratis for ordinære medlemmer (begrenset antall plasser) men påmelding er bindende. For øvrige koster det kr. 350,-. Vel møtt!

Påmelding og program finner du her

Program PDF

Sakspapirer