Skinnegående Sikkerhetsforum baner vei for helhetlig sikkerhetsstyring

Er kompleksitet, mangfold og et akselererende forandringstempo hindringer for å oppnå helhetlig sikkerhetsstyring i jernbanen? Denne problemstillingen lå som bakteppe for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforums halvdagsseminar den 7. oktober. Med foredragsholderne fra flere europeiske land siktet seminaret til å fremme et perspektiv med internasjonal spennvidde. Først ut var Sven Marius Utklev Gjeruldsen fra Jernbaneverkets internasjonale kontor. Han gjorde et historisk og geografisk sveip gjennom europeisk jernbane, og ga eksempler på både gamle og nye utfordringer. Dragan Jovicic, som har vært sentral i ERAs arbeid med retningslinjer for sikkerhetsstyringen i jernbane, la frem betydningen av «trebokstavforkortelser» som CSMer, TSIer, CST/CSI og NRV i sikkerhetsarbeidet. Jovicic ga også en oversikt over de ulike elementene i regelverket og fremtidige målsettinger. Presentasjonene til Björn Paulsson fra SJ og Bjørn Forsmo fra NSB, bidrog med praktiske eksempler på hvordan det er å drive jernbane i flere land og med kryssing av grenser. Seminarets siste forelesere Colin Dennis (RSSB), presenterte hvordan Storbritannia med etableringen av RSSB har funnet sin egen løsning på samordning av sikkerhetsstyring på tvers av sektorer. RSSB som er uavhengig og finansiert av samtlige aktører, utarbeider statistikk, metodikk og forslag til forbedring.

 

Fotograf: Morten Flaten