Utmerkelsespris til Ingar Fossan

Fossan utfører arbeid med et stort engasjement og er en tydelig ambassadør for sikkerhetsfaget. Han viser en ekspertise og faglig dyktighet, særlig innenfor risikoanalyser. Med dette som utgangspunkt brenner han for formidling og å dele kunnskap, og er etterspurt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Fossan vært hovedbidragsyter til MISOF- og PLOFAM-modellen som brukes for risikomodellering av anlegg som håndterer farlige stoffer.

Fossan sitt arbeid viser en meget høy kompetanse og en inngående forståelse i aktuelle problemstillinger. Han er en pådriver for innovasjon og utvikling innenfor fagområdet og jobber som Innovation and Development Manager i Safetec Nordic AS.

Vi gratulerer Ingar med utmerkelsesprisen!

Fra venstre: Joar Dalheim, ny styreleder i ESRA, Ingar Fossan og Bjørn Axel Gran, tidligere styreleder i ESRA.

Følgende kriterier var grunnlaget for utmerkelsesprisen:
– Ekspertise: Faglig dyktighet og erfaring innenfor pålitelighet og risikoanalyse
– Innovasjon og formidling: Evnen til å introdusere nye og effektive tilnærminger eller løsninger innen faget.
– Resultater: Effekt av kandidatenes arbeid innen en eller flere bransjer, generell folkeopplysning eller myndighetspraksis.

Vi takker for engasjementet blant våre medlemmer og forslag til kandidater som ble sendt til oss!