14. april i Oslo: Risikoanalyse – og hva nå?

Når risikoanalysen er ferdigstilt – er vi da også ferdig med den? En historisk dokumentasjon for arkivet?

  • Hvor god er oppfølgingen av endringer i forutsetninger, effekt av tiltak, etc – hele veien gjennom systemets levetid?
  • Hvis sikkerhet er et linjeansvar; hvilken rolle har da risikoanalysen i beslutninger om tiltak? Eller senere omprioriteringer? Må hele analysen gjøres på nytt?
  • Er det noen læringssløyfe fra uønskede hendelser, – tilbake til den opprinnelige risikovurderingen? Var det noe vi hadde glemt eller undervurdert?
  • Om vi ser at vi er for dårlige på oppfølgingen; går vi ikke da glipp av en helt vesentlig del av risikostyringen – og dermed sikkerhetsgevinsten?
  • Seminaret tar for seg problemstillinger, erfaringer og – ikke minst – løsninger

Vel møtt på halvdagsseminar 14. april i Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet. Vi begynner med lunsj kl 11:30 og seminar kl 12:00.

Deltakeravgift: ikke medlem: 600 kr, personlig medlem av ESRA: 400 kr.

Kursdokumentasjon finner du her