Risikoanalyse – og hva nå?

Jernbaneverket i Oslo, 14. april 2015

Når risikoanalysen er ferdigstilt – er vi da også ferdig med den?

En historisk dokumentasjon for arkivet?

  • Hvor god er oppfølgingen av endringer i forutsetninger, effekt av tiltak, etc. – hele veien gjennom systemets levetid?
  • Hvis sikkerhet er et linjeansvar; hvilken rolle har da risikoanalysen i beslutninger om tiltak? Eller senere omprioriteringer? Må hele analysen gjøres på nytt?
  • Er det noen læringssløyfe fra uønskede hendelser, – tilbake til den opprinnelige risikovurderingen? Var det noe vi hadde glemt eller undervurdert?
  • Om vi ser at vi er for dårlige på oppfølgingen; går vi ikke da glipp av en helt vesentlig del av risikostyringen – og dermed sikkerhetsgevinsten?
  • Seminaret tar for seg problemstillinger, erfaringer og – ikke minst – løsninger
                                                                     Program
Velkommen
Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida Hogganvik Grøndahl, SHT
Etterbruk og oppfølging sett fra et tilsynsperspektiv Charlotte Grøntved, SJT
Årsmøte
«Forutsatt at…» – Hva skjedde etter at konsulenten dro og linjen skulle overta. Liv Bjørnå, Lloyds Register
200 tunneler senere: hvor står risikoanalysen? Arild Søvik, SVV
En praktisk løsning for å følge opp «alt» Kjetil Gjønnes, JBV