Webinar «Erfaring etter større ulykker og hendelser» tirsdag 8. september 2020 kl 12:00 – 15:00.


Webinaret tar for seg hva vi kan lære av hendelser og ulykker som har skjedd?

Webinaret gir muligheter til å få svar på følgende:

  • Bruker bedrifter erfaringene sine fra uønskede hendelser og ulykker i sitt risikoarbeid?
  • Hvordan dele erfaringer fra hendelser og ulykker på tvers i egen organisasjon slik at lærdommen ikke blir glemt?
  • Blir erfaringer delt med resten av samfunnet?
  • Hvis ikke, hva skal til for å få dette til og hvordan kan dette gjøres fremover?

Mer informasjon og påmelding.